Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

MİSYONUMUZ

Ulusal, Uluslar arası ve yerel proje destekleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçmek, Üniversitemizde akademisyen ve öğrencilerimiz ile bilgi paylaşımı ve aracılık yapmak ve Üniversitemize çeşitli fonların katkılarını sağlayarak proje kültürünü geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Batman Üniversitesi Rektörlüğü Proje Ofisi Koordinatörlüğü Ulusal, Uluslar arası ve yerel kaynaklardan azami olarak faydalanarak üniversitemizin ülkemizde ve dünyada bilimsel olarak önemli basamaklara çıkarmayı vizyon edinmiştir. 

AMACIMIZ:

Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi yada gruplar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemek, kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek, Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak, Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,  Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.  proje ofisi amaçları arasındadır.

FAYDALI LİNKLER:

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı

Dicle Kalkınma Ajansı

Eurodesk

Gençlik Programı

Hayat Boyu Öğrenme Programı

Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Çalışma Ziyaretleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Sanayi Tezleri Programı

Sosyal Destek Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Ulusal Ajans

Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi

Tübitak

Avrupa Birliği Bakanlığı

Merkezi Finans ve İhale Birimi